Raport 8D – uniwersalna recepta na rozwiązywanie problemów

„Więcej ludzi marnuje czas i energię roztrząsając problemy niż rzeczywiście próbując je rozwiązać.”

~ Henry Ford

Powyższy cytat H. Forda świetnie oddaje istotę tego do czego służy Raport 8D. Jeżeli ktoś chce rozwiązać problem nie marnując energii i czasu i jednocześnie działać kompleksowo – te narzędzie jest dla niego. Są problemy mniejsze i większe. Do tych o większym kalibrze pomocnym narzędziem w arsenale każdego inżyniera jest raport 8D.

Raport 8D – czym jest i dlaczego jest taki pomocny?

Jest to usystematyzowana forma opisania i rozwiązywania problemów zgodna z ideologią ciągłego doskonalenia Lean. Postępowanie zgodnie z wytycznymi raportu 8D pozwoli nam zaoszczędzić czas i da pewność kompleksowego podejścia do problemu. Nazwa 8D wzięła się od akronimu ośmiu słów zaczynających się na literę D oznaczający kolejne kroki podejmowane przy podejściu do problemu.

1D – Powołanie zespołu i wybór lidera

Ile osób i kto powinien wchodzić w skład zespołu ? Nie ma tu sztywnej reguły z konkretną ilością osób, jednakże powinni się tu znaleźć pracownicy ze wszystkich zainteresowanych działów firmy. Dzięki temu możliwe będzie spojrzenie na zaistniałą sytuację pod różnym kątem, dzięki czemu rozwiązanie może być lepsze i szybsze.

2D – Opis problemu

Szczegółowy opis to podstawa na której bazuje się w dalszych krokach. Opis służy nie tylko powołanej wcześniej grupie zajmującej się problemem, ale także osobom postronnym. Powinien być napisany w zrozumiały sposób, tak aby każda „osoba z zewnątrz” wiedziała o co chodzi.

Poleca się tu użycie narzędzia 5W2H w celu zawarcia takich informacji jak:

 • szczegółowy opis zdarzenia
 • miejsce i czas wystąpienia problemu
 • informacje na temat wykrycia i skali zagrożenia dla klienta
 • ilości błędnych sztuk (jeśli dotyczy)

3D – Natychmiastowe działania korekcyjne

Etap w którym szybkość reakcji to podstawa. Musimy jak najszybciej zatamować wylewający się problem, tak aby nie zalał dalszej produkcji i co gorsza – nie zatopił klienta. Przykładowe akcje korygujące to np:

 • zatrzymanie produkcji
 • kontrola wyprodukowanych elementów / segregacja
 • poinformowanie dostawców (jeżeli dotyczy) lub klientów wraz z podjęciem działań serwisowych (jeżeli towar zdążył dotrzeć do klienta)

4D – Przyczyna źródłowa

Bardzo ważny etap – zdefiniowanie i opisanie przyczyny zaistniałej sytuacji. Kluczowy moment dla losów dalszego działania. Niewłaściwe określenie źródła problemu spowoduje niepoprawne działanie w kolejnych krokach. Przydatne narzędzia na tym etapie to 5WHY, burza mózgów czy też Diagram Ishikawy. Analiza sytuacji powinna być dogłębna – np. „błąd operatora” nie jest prawidłowo określoną przyczyną, ale np. brak szkolenia czy też brak odpowiednich narzędzi już tak.

5D – Działania naprawcze

Bazując na zebranych informacjach można przejść do zaplanowania i późniejszego zweryfikowania działań korygujących. Celem działań jest naprawa powstałych błędów. Działania mają zapewnić kontrolę błędnych elementów. Np:

 • zwiększenie kontroli procesu
 • naprawa uszkodzonych elementów
 • dodatkowy proces

6D – Weryfikacja działań naprawczych

Naturalnym krokiem wynikającym z zastosowania działań naprawczych jest sprawdzenie ich skuteczności. Weryfikacja powinna opierać się na faktycznych mierzalnych wskaźnikach pozwalających jednoznacznie określić słuszność poprzedniego kroku. Przykłady:

 • zmniejszenie % odpadu
 • wyniki z kontroli
 • mniejszy poziom braków
 • pomiary zgodne z tolerancją

7D – Działania zapobiegawcze

Kluczowy krok w Raporcie 8D, w którym określamy działania zapobiegające ponownemu powstaniu problemu. Dzięki temu stajemy się coraz lepsi ciągle się doskonaląc. Akcje zapobiegawcze zastępują podjęte wcześniej natychmiastowe akcje korekcyjne.

8D – Ocena i zamknięcie Raportu

Ostatni krok. Za pomocą mierzalnych wskaźników dokonujemy oceny wprowadzonych zmian. Istotą tego punktu jest rzetelna ocena i wyciągnięcie wniosków z pracy w celu polepszenia działania. Jest to też miejsce na pogratulowanie sobie – w końcu, jeżeli wszystko poszło zgodnie z planem i cel został osiągnięty, zespół wykonał dobrą robotę ! 🙂


Pobierz darmowy wzór raportu 8D do uzupełnienia dostępny tutaj oraz w zakładce Darmowe narzędzia.
Masz pytania lub chcesz wyrazić swoją opinię ? Zachęcam do komentowania, z przyjemnością odpowiem na każdy komentarz. Życzę
przyjemnego rozwiązywania problemów 🙂


PRZEJRZYSTY RAPORT 8D DO WŁASNEGO KORZYSTANIA – wersj excel

PRZEJRZYSTY RAPORT 8D DO WŁASNEGO KORZYSTANIA – wersj PDF

One thought on “Raport 8D – uniwersalna recepta na rozwiązywanie problemów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *