O czym jest ten Blog?

LeanYou to blog, na którym dziele się swoją wiedzą i spostrzeżeniami z dziedziny ciągłego doskonalenia pracy, metodyk agile, szeroko pojętej psychologii interdyscyplinarnej oraz narzędzi Lean Manufacturing, które mogą być wykorzystywane zarówno w pracy jak i w życiu codziennym.

Pomimo tego, że zawodowo od zawsze bliżej mi było do procesów panujących w firmach, to również odkąd pamiętam interesowały mnie procesy zachodzące wewnątrz nas – nasza psychologia.

 Stąd też powstała ta strona – blog łączący obie te dziedziny – LeanYou.